Grupo Socialista

O grupo socialista reclama que se sinalicen as obras de Frei Rosendo Salvado en diferentes rúas do Ensanche para evitar problemas no tráfico rodado

Ata o grupo municipal socialista teñen chegado numerosas queixas polos problemas que, sobre todo en determinados momentos do día, se están a producir no Ensanche

O grupo socialista presentará unha proposición denunciando a contaminación do Sar e reclamando explicacións sobre investimentos e a EDAR

O grupo municipal socialista o que urxe é un calendario definitivo que permita unha ubicación que non sexa O Souto coa mellor das tecnoloxías e que non supoña a perda dos recursos comunitarios

Piden la actualización de la ley del deporte

Juan Díaz Villoslada recoge las demandas de la nueva Asociación Irmandade de Federacións Deportivas de Galicia