hepatite C

Arquivan a causa contra os altos cargos do Sergas investigados pola morte de pacientes de hepatite C

O procedemento deseñado polo Sergas para garantir o acceso dos pacientes aos novos medicamentos da hepatite C, segundo o auto, é “moi similar ao aplicado noutras comunidades autónomas”