Hilomi Sakaguchi

Lección maxistral da pianista Hilomi Sakaguchi na Aula Galega de Saxofón de Ribeira

A tarde do venres ofreceu unha auténtica lección maxistral na masterclass dirixida a pianistas na que lles aprendeu as claves da súa técnica