hospitais

Galicia, sétima CCAA con maior taxa de persoas hospitalizadas

Das máis de 300.000 altas en 2018 na Comunidade galega, o 79,5% corresponderon a centros públicos e o 20,5% a privados.