hostelería compostela

Hostelería Compostela convoca ao sector a unha asamblea sobre as accións a levar a cabo trala aprobación polo Pleno da modificación da Ordenanza de Terrazas

En dita reunión informarase sobre a situación actual, debatiranse as propostas que se formulen e acordaranse as accións a levar a cabo