IBI

Proponse a revisión dos acordos do Estado coa Igrexa para que pague o IBI nos espazos con actividade económica

Trataríanse dos espazos que non sexan destinados ao culto nin a servizos educativos, sociais e sanitarios

El nuevo decreto de vivienda abre la puerta a bonificaciones en el IBI

El nuevo real decreto establece medidas fiscales para estimular la oferta como habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler o eliminar el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual

Aberto o prazo de solicitude das bonificacións do IBI para explotacións agrarias e gandeiras de Lousame

Supoñen unha bonificación do 95% da cota íntegra e poden solicitarse ata o 21 de novembro.

Carmen Calvo adelante que el Gobierno estudia que la Iglesia tribute por inmuebles sin actividades de culto

"Él entendió que las exenciones fiscales para los asuntos no relativos al culto no parece sostenible", ha recalcado, tras defender que esta línea de actuación forma parte de la reforma de la política fiscal que quiere acometer el Gobierno

O BNG traslada ao Pleno as queixas recibidas pola falta de fraccionamento do IBI

As queixas recibidas na oficina do BNG súmanse ás dirixidas á Comisión de Queixas e Suxestións sobre o mal funcionamento do servizo de Atención ao/a Contribuínte

Os socialistas alinéanse co PP para pedir unha baixada do IBI na cidade

Solicitan unha baixada do IBI nunha porcentaxe similar á suba do valor catastral, de modo que non supoña un incremento para a cidadanía nin unha perda de ingresos para a administración local

Noia aproba bonificacións fiscais entre o 50% e 95% do IBI, ICIO e IAE

Santiago Freire anuncia que no mes de xuño realizaranse actuacións de mellora na Ponte do Campo