IBI

O BNG traslada ao Pleno as queixas recibidas pola falta de fraccionamento do IBI

As queixas recibidas na oficina do BNG súmanse ás dirixidas á Comisión de Queixas e Suxestións sobre o mal funcionamento do servizo de Atención ao/a Contribuínte

Os socialistas alinéanse co PP para pedir unha baixada do IBI na cidade

Solicitan unha baixada do IBI nunha porcentaxe similar á suba do valor catastral, de modo que non supoña un incremento para a cidadanía nin unha perda de ingresos para a administración local

Noia aproba bonificacións fiscais entre o 50% e 95% do IBI, ICIO e IAE

Santiago Freire anuncia que no mes de xuño realizaranse actuacións de mellora na Ponte do Campo