Idade Media

Expertos en textos científicos abordan a relevancia de manuscritos que recollen o uso de plantas medicinais para curar a persoas

O primeiro tratado de Veterinaria que se escribiu en galego centrábase na cura dos cabalos

Investigadores galegos están a deseñar produtos dixitais destinados a “revisitar” a Idade Media de Galicia e norte do Portugal como experiencia turística

Estanse a crear rutas de trobadores, aplicacións móbiles e vídeos que amosarán como era a vida na Idade Media

Investigadores galegos reivindican o papel "transcendental" dos historiadores da arte á hora de elaborar series de televisión, películas e videoxogos

Consideran que se contribuiría ademais a abrir novas vías de inserción laboral alternativas para os graduados en Historia da Arte