Ideas empresariais innovadoras

Entrega de premios do XVI Concuros de Ideas Empresariais

A viabilidade e factibilidade, o carácter innovador, o grao de madurez, o mercado potencial e a presenza de políticas de igualdade son elementos comúns ás cinco propostas premiadas