idiomas

A EOI comeza o proceso de admisión do novo alumnado

A EOI fará probas de acceso aos inscritos en idiomas con coñecementos previos