IGE

Retrocede a poboación que fala sempre en galego fronte ao castelán

O Instituto Galego de Estatística (IGE) fixo públicos hoxe os datos do Módulo de coñecemento e uso do galego da Enquisa estrutural a fogares de 2018

Os bebés galegos chámanse Sofía e Martín

Os nomes preferidos para os nenos e nenas que nacen en Galicia continúan sendo os mesmos que o ano pasado, ainda que aumenta a tendencia a escoller nomes galegos.

Lo más