impago

Galicia urxe convocar unha reunión para solucionar o impago do Goberno Central dos 700 millóns de euros

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, lembra que Galicia ten que recibir 700 millóns de euros, dos cales 530 están incluídos nos Orzamentos en vigor