impostos

A Xunta de Goberno aproba o novo calendario fiscal

A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria celebrada este luns, aprobou o novo calendario fiscal, adoptado a raíz da crise do COVID-19. Na xuntanza, tamén se ratificou a ampliación dos contratos con varias cadeas de supermercados que participan no tícket especial de compra e deuse o visto bo á adquisición de 25 máscaras cirúrxicas.

A Xunta empeza a aplicar as novas rebaixas de impostos incluídas nos orzamentos para 2020

Rebáixase o Imposto de Transmisións Patrimoniais, o Imposto sobre Sucesións e inclúese unha novidosa ‘dedución verde’ no IRPF

Lo más