Impulsa Ames

Ames métese de cheo no proceso participativo do programa "Impulsa Ames"

Para abordar a execución de dito Plan o Concello de Ames está inmerso nun proceso que require da participación da veciñanza