incentivos fiscais

Os populares propoñen a creación dunha comisión para traballar en incentivos fiscais ao comercio minorista

Entre as fórmulas que se propoñían existía un paquete de medidas fiscais que beneficiaban ao comercio. Por motivos de redacción que, non se puideron aprobar, pero contaron cunha explícita predisposición para seren tomadas en conta por parte do conxunto dos grupos municipais

Lo más