Indra

Educación e a empresa Indra selan un acordo sobre fp dual que incrementa a oferta formativa na área tecnolóxica na Coruña

Ao abeiro de dita colaboración, o IES Fernando Wirtz Suárez impartirá por primeira vez os ciclos de grao superior en Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, e de Desenvolvemento de aplicacións web, con 12 prazas cada un

Lo más