influencers taberna

"Influencer de taberna" no Centro Empresarial do Tambre

Inés Silvalde expón os seus modelos “robóticos”, co humor e a ironía como vehículo de unión e pinturas inspiradas nas revistas do corazón e as redes sociais