Investigadores galegos

Investigadores galegos reivindican o papel "transcendental" dos historiadores da arte á hora de elaborar series de televisión, películas e videoxogos

Consideran que se contribuiría ademais a abrir novas vías de inserción laboral alternativas para os graduados en Historia da Arte