Lei de Montes

Demandan ao concello que cumpra a Lei de Montes de Galicia

Non é admisible que se incumpra a lei nas fincas de titularidade municipal

Lo más