librerías

Goretti Sanmartín propón destinar fondos do superávit a potenciar o sector do libro para axudar a superar a crise

Defende incrementar a adquisición de publicacións para bibliotecas e centros escolares nas librarías compostelás, crear un bono familiar de compra de libros e a realizar actividades de fomento da lectura 

Lo más