locais

O Consorcio axudará aos locais comerciais da zona histórica

Nestas subvencións do Consorcio de Santiago darase prioridade ás actividades de servizos, aos talleres artesanais e ao comercio de proximidade como motor económico