locais socioculturais

O Grupo Municipal Popular lémbralle ao Goberno o compromiso de compensar os gastos dos locais socioculturais de propiedade veciñal

O Grupo Popular apunta a posibilidade máis inmediata de incluír no orzamento municipal algún tipo de subvención para as entidades veciñais que veñen custeando os gastos destes dous centros