Manuel Fraga

Cobren con pintura vermella a fachada da casa natal de Fraga en Vilalba

O nome de Manuel Fraga foi tachado nesa placa con pintura vermella