Máster Avogacía

A Escola de Práctica Xurídica despide a sexta promoción do Máster en Avogacía

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago converteuse nunha referencia en toda España. O 100% dos alumnos do Máster de Avogacía aproban os exames de acceso á profesión