médico de cabeceira

Os médicos de cabeceira de Vigo póñense un tope de pacientes e non prolongarán a súa xornada laboral

Estas medidas foron propostas polo colectivo de xefes de servizo dimisionarios dos centros de saúde de Vigo e a súa área, nunha asamblea de facultativos que se celebrou no Colexio de Médicos