Mesa Técnica Interinstitucional do Camiño de Santiago

Galicia intégrase na Mesa Técnica Interinstitucional do Camiño de Santiago

Analizarán posibles proxectos de cooperación entre administracións no horizonte do Xacobeo 2021

Lo más