Mesa Técnica Interinstitucional do Camiño de Santiago

Galicia intégrase na Mesa Técnica Interinstitucional do Camiño de Santiago

Analizarán posibles proxectos de cooperación entre administracións no horizonte do Xacobeo 2021