Milagros Otero

Paula Prado (PPdeG) sobre a dimisión da Valedora: "É unha decisión que lle honra"

Prado apuntou que “agora é o momento de que as formacións políticas nos poñamos de acordo e acertemos na elección da persoa que substitúa a Milagros Otero”

Villares critica que a renuncia da Valedora do Pobo "chega tarde"

Luís Villares lembra que o presidente da Xunta comprometérase a “tomar nota” da sentenza que sinalaba que a Valedora desprezara os principios de igualdade, mérito e capacidade cando fora firme

O TSXG confirma que Milagros Otero mediou para contratar á sobriña de Fraga na oficina do Valedor do Pobo

Este feito precipitou a inminente renuncia da valedora do pobo, Milagros Otero