Ministerio do Interior

Os datos do Ministerio do Interior indican que Ames é o segundo concello máis seguro de toda Galicia e o décimo sétimo de España

Entre os concellos de máis de 30.000 habitantes Ames tan só é superado por Narón en Galicia, situándose no posto décimo sétimo de España en menor número de delitos penais