mobiliario urbano

O Concello de Oroso impulsa a humanización do municipio

Instaláronse novas marquesiñas de autobuses, sinais viairas e mobiliario urbano