Monte de Vidán

A Xunta de Goberno Local aproba o Plan Parcial do Monte de Vidán

O proxecto prevé a construción dun edificio de baixo e dúas plantas. O baixo será destinado a uso comercial, e os outros dous andares a uso hoteleiro, fronte ao cal se ubicará un aparcamento

Lo más