Muelle del Marqués

Unanimidade do Pleno de Noia para impulsar a mellora do Muelle do Marqués, dos parques infantís e iniciar as xestións na Xunta para o centro de día e a escola infantil

Tamén se aprobou por unanimidade a moción da Marea de Noia na que se pedía instar aos grupos no Parlamento a que apoien a Proposición Non de Lei para que a Xunta inicie as xestións para dotar a Noia dun centro de día e dunha escola infantil pública. Así mesmo, acordouse instar á Xunta a buscar unha solución ás vacacións do persoal de pediatría en Noia