Muiño

Este venres abre a piscina do Muíño

Os prezos para adquirir entradas por xornadas soltas será de 1,50 € para as persoas adultas e de 1 € para os nenos e nenas

Los vecinos de Muiño disponen de un nuevo punto de recogida de basura

Disponen de dos contenedores para la recogida selectiva de material orgánico y de material inerte