neonatoloxía

Neonatoloxía de Santiago incorpora a técnica ECMO para pacientes que non respondan ao tratamento ou que necesiten depurar o sangue

A ECMO (Membrana de osixenación extracorpórea) é unha terapia altamente invasiva que consiste en extraer sangue do sistema venoso do paciente e inxectarlla de novo unha vez osixenada