Odontoloxía

Un simposio europeo trata en Odontoloxía a abordaxe do tabaquismo na clínica dental

É unha acción formativa enmarcada dentro do proxecto Erasmus+ ‘Smoking Cessation Advice’ para o adestramento de profesionais sanitarios na deshabituación tabáquica e na que ademais da USC participan as universidades de Birmingham, Burdeos e Milán e a Cooperativa de Ensinanza Superior Politécnica Universitaria de Porto (CESPU)