Odontoloxía

Investigadores de Odontoloxía identifican o papel dos exosomas na xénese do cancro oral

O equipo da USC, xunto con investigadores do IDIS e do Instituto Nacional Superior de Sanidade de Roma, acaba de publicar na revista Cancers un ensaio clínico aprobado en humanos, un dos poucos destas características a nivel mundial

Un simposio europeo trata en Odontoloxía a abordaxe do tabaquismo na clínica dental

É unha acción formativa enmarcada dentro do proxecto Erasmus+ ‘Smoking Cessation Advice’ para o adestramento de profesionais sanitarios na deshabituación tabáquica e na que ademais da USC participan as universidades de Birmingham, Burdeos e Milán e a Cooperativa de Ensinanza Superior Politécnica Universitaria de Porto (CESPU)