oferta académica

Educación informou ás universidades da oferta académica do vindeiro curso e a conxelación dos prezos

O pleno do CGU informou favorablemente o informe do decreto polo que se fixan os prezos públicos universitarios, que permanecen conxelados por noveno ano consecutivo

Lo más