orzamentos do Estado

Demandan que os Orzamentos do Estado teñan unha partida de apoio para o Consorcio de Santiago

Así mesmo, en dita moción, os Populares tamén solicitan aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado o seu apoio, dándolles, ao tempo, traslado deste acordo e, tamén, dar traslado deste acordo ao Goberno da Nación e ao Parlamento de Galicia, así como á Xunta de Galicia