ourives

Consituída a comisión de seguimento do plan estratéxico de Ourives de Compostela

O Salón Verde da Casa do Concello acolleu a sesión constitutiva da devandita comisión, que busca pór en valor un sector de gran tradición en Compostela.