Pablo Villar Abeijón

El alumno del IES de Brión Pablo Villar Abeijón recoge en Bruselas el premio "Juvenes Translatores" de la Unión Europea

Villar Abeijón aseguró que "para min os idiomas son unha oportunidade para coñecer novas culturas e recibir información que non está no meu país natal"

Lo más