Padre Sarmiento

Marcelino Agís presenta en Filosofía o seu libro "O Padre Sarmiento, viaxeiro"

Fray Martín Sarmiento, un dos máis importantes autores ilustrados, foi un investigador de fontes e documentos escritos, escudriñaba sistematicamente as bibliotecas e arquivos dos mosteiros que visitaba e el mesmo atesoraba unha gran biblioteca