papeiras

Recomendan que os mozos de 18 a 24 anos revisen a cartilla de vacinación para evitar as papeiras

As persoas que a padezan non deben acudir ao seu centro académico ou traballo, nos cinco días seguintes ao comezo dos síntomas

Lo más