PAPS

Cruz Vermella Santiago conta con dúas bicicletas para a mobilidade do voluntariado e a atención en emerxencias

Permitirán crear un novo posto de atención de primeiros auxilios, especialmente útil en carreiras e andainas