parlamemto

Os deputados poderán adquirir por 220,12 euros os portátiles que usaron esta lexislatura

A Mesa da Deputación Permanente —órgano que substitúe o pleno en períodos non hábiles— acordou este venres iniciar o procedemento de contratación de adquisición de material informático para a Cámara galega, que inclúe nun único lote os computadores destinados ao persoal do Parlamento en situación de teletraballo e os deputados da próxima lexislatura.