paseos

Aprobadas as luminarias para os paseos de Insuela, Ameixida, punta do Castro, pasarelas de Castro-Catía, O Carreiro e Porto de Aguiño

Esta actuación é posible grazas á axuda de fondos europeos FEDER para o programa Máis Riveira Atlántica 2020 e adscríbese á liña dirixida á mellora da eficiencia enerxética