Pedagoxía Terapéutica

A CIG denuncia que o profesorado de Pegagoxía Terapeutica e Audición e Linguaxe non ten ordenadores nos centros Edixgal

Añaden que este colectivo non cobra o complemento de impartir dociencia na ESO