Pérez Seco

Critican a caída orzamentaria no ámbito da ordenación forestal en Galicia

José Manuel Pérez Seco apunta unha redución de máis de 12 millóns para ordenación das producións forestais