pernoctacións

Compostela marca récords de pernoctacións no 2019

No ano 2019 gañáronse máis de 100.000 pernoctacións con respecto ao 2018, cun cremento de practicamente o 8%