pesca y marisqueo

El Parlamento gallego insta a la Xunta a intensificar la vigilancia contra el furtivismo en la pesca y el marisqueo

 “O furtivismo vai máis alá do prexuízo económico, porque dana a boa imaxe dos nosos produtos e desprestixian o bo traballo de moitos profesionais do mar e da cadea mar-industria”, dijo la deputada Teresa Egerique