O Pilar dos Recordos

​Máis de corenta comercios galegos súmanse á campaña de AGADEA ‘O Piar dos Recordos’

Pequenos establecementos do Ensanche compostelán, Ribeira, A Estrada e Vedra colaboran coa Asociación de Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer de Santiago colocando nos seus negocios mobiles realizados polos usuarios e a vez distribuíndo folletos informativos