piscina Iván Raña

Investimento de preto de 145.000€ para mellorar as instalacións da piscina Iván Raña

O aforro enerxético estímase nun 80% tras a instalación da nova caldeira e o illamento do sistema de auga climatizada sanitaria