pista

Verdía contará cunha pista polideportiva cuberta

O proxecto contempla a instalación dunha cuberta na pista polideportiva de Verdía, situada ao carón da vella estación do ferrocarril