Plan de actuación Forestal

O Concello de Ames presenta o Plan de Actuación Forestal para este ano 2018

Os medios e o persoal do que dispón o Concello son a brigada de medio ambiente, o persoal das distintas concellarías de medio ambiente e obras públicas, o parking móbil, grúa con cesto municipal e mailo tractor lanzadeira